top of page

Algemene voorwaarden

Voorwaarden bij inschrijving yogalessen

Voorwaarden bij inschrijving voor alle yogalessen

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Inschrijven en reserveren

Voor elke les dien je je op voorhand online te registreren. Ben je nog niet gekend bij Yanima?  Dan maak je eerst een nieuwe gebruiker aan op ons reservatiesysteem Momoyoga op momoyoga/yanima.
Elke les heeft een maximum aantal deelnemers. Dit om voor elke deelnemer voldoende ruimte te kunnen garanderen, bijgevolg is registreren op voorhand verplicht.

Van zodra je voor een les inschrijft, word je in de les verwacht. 
Online annuleren kan tot 24 uur voor aanvang. Daarna zal je beurt aangerekend worden. 
Je les annuleren doe je via het online systeem Momoyoga. Dit kan niet via e-mail, Facebook, Instagram, en ook niet telefonisch. Ben je vergeten te annuleren, of ben je niet op tijd in de les, dan ben je helaas je beurt kwijt. 
Je aanwezigheid registreren kan nog tot 1 uur voor de start van de les indien er nog plaats is.

Betalingen

Via het reservatiesysteem moedigen we aan om online te betalen, dit kan via creditcard, bancontact. 
Indien dit niet lukt vragen we je over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE16 7370 0329 1474 (Yanima - Zwalm) met vermelding van je naam en de sessie waar je voor inschrijft. 
Betalen kan ook cash ter plaatse voor of na de les.
Bij een strippenkaart (beurtenkaart) wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven
Kosteloos verlengen van je strippenkaart kan enkel om medische redenen met een doktersattest. 
Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen
Een afgemelde les kun je inhalen tijdens de geldigheidsduur van je strippenkaart. Geldigheid van je abonnement of strippenkaart vind je terug in je persoonlijk account van Momoyoga
Als nieuwe deelnemer is het mogelijk tussentijds in te stromen op de strippenkaart of abonnement; lesgeld en lestegoed wordt naar rato in rekening gebracht
Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yanima zich het recht voor deze de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan

Het uurrooster kan ten allen tijde gewijzigd worden. Dit zal op voorhand via mail en op de website aangekondigd worden.
Als je zelf niet naar de les kan komen, kun je een ander in jouw plaats laten komen. Dit kan zonder extra kosten, mits op voorhand schriftelijk doorgegeven en na bevestiging van Yanima.
Yanima behoudt zich het recht de leste annuleren bij onvoldoende belangstelling en het dagprogramma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mogelijks wordt een online alternatief voorgesteld, u zal daarvan tijdig verwittigd worden via mail.
Als de les wordt geannuleerd door Yanima schuift de vervaldag van je beurtenkaart met een week op.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Als deelnemer neem je deel aan de activiteiten op eigen risico.
Je begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Respecteer je grenzen en forceer je niet.
Het is jouw verantwoordelijkheid om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen.
Als deelnemer neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan en/of aanwezigheid in de les.
Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten, blessures, eventuele zwangerschap, ... aan de docente vóór de yogales.

Met het betalen van het lesgeld, wat dient als ondertekening, verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen

bottom of page